Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Priser
Terminsavgifter 2019

För att träna i Trosa Taekwondo förening måste du betala medlemsavgift. Medlemsavgiften uppgår till 200:-/år och erläggs alltså en gång per kalenderår. Till detta kommer en träningsavgift, som är olika stor beroende på medlemmens ålder.

 

Priser 

Årlig medlemsavgift, alla åldrar

200:-/kalenderår


Träningsavgifter

Barn

650:-/termin

Ungdomar 13-17 år (från det år man fyller 13 år)

800:-/termin

Vuxna fr. 18 år (från det år man fyller 18 år) 

1150:-/termin


Avgiften faktureras via mail och betalas in på Bankgiro 442-2192, eller Swish 12345 996 92