SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Allmänt om gradering, Shimsa

Föreningen har ett graderingssystem för barn (upp till 13 år) och ett för ungdomar & vuxna.  Barnen går lite långsammare fram i graderna för att motoriken ska "hänga med" och för att vi kan försäkra oss om att barnen är mogna för sina grader. När man väl tar steget över till avancerad (4 Gup, eller rött bälte) går det inte att backa tillbaka, något som kan få konsekvenser inte minst för den tävlingsintresserade.

 

Gradering sker med några undantag högst en gång per termin. I samband med våra lovskolor erbjuds gradering för de elever som ännu inte har tagit grönt bälte. Likaså kan man investera i personliga träningsupplägg med extra träning som gör att man kan gradera motsvarande de timmarna man lägger ner. När eleven passerar 4 Gup ökar kraven och det kan innebära att graderingstakten blir långsammare, tex en gång per år.

 

En gradering är som ett prov i skolan. Man examineras på den kunskap och de färdigheter man har tillgodogjort sig under terminen. Vanligtvis består en gradering av både teori och praktik, även om tyngdpunkten definitivt är på det praktiska.

Det som typiskt ingår i en gradering är:

 • Form
 • Mönster
 • Tekniker
 • Kross
 • Terminologi
 • Taktik
 • Sparring

Innehållet varierar med avseende på den grad man går upp för. Det är fullt möjligt att bli underkänd på sin gradering. Blir man inte godkänd erbjuds en kostnadsfri omgradering.

För att få gradera måste vissa krav vara uppfyllda:

 • Medlemsavgiften måste vara betald
 • Instruktören ha givit sitt godkännande. (Har man hygglig närvaro på passen är detta vanligtvis inget problem.)
 • Man måste inneha ett taekwondopass
 • Man måste ha en dräkt (dobok) med klubbmärke

Trosa Taekwondo kallar till gradering, så att man inte ska behöva tveka om man är redo eller inte. För att kunna deltaga svarar man på kallelsen senast sista svarsdagen.

Mönster, Poomsae
Ett mönster, eller poomsae, är en förutbestämd sekvens av rörelser - attacker och försvar - mot fiktiva motståndare. För att genomföra sitt mönster bra bör man träna de olika tekniker som ingår separat och behärska dem, innan man sätter dem samman till själva mönstret. Hos Trosa Taekwondo startar vi mönsterträningen tidigt, men först när man graderar till 7 Gup för vuxna, eller 8 Gup för barn så finns de med som graderingsmoment. Färgbältesmönstrena hämtar sin symboliska mening i Taegeuk - symbolen för kosmos skapelse och mänskligt liv. Mönstrena symboliserar ett av de åtta sk trigrammen - Keon, Tae, Ra, Jin, Seon, Gam, Gan och Gon - Taegeuk 1-8.

Taegeuk Il Jang (1) representerar symbolen Keon, som betyder himmel och står för ursprunget, grunden. Taeeguk Il Jang lägger grunden till all fortsatt taekwondoträning. 

Taegeuk I Jang (2) representerar symbolen Tae, som representerar inre styrka och yttre mjukhet. 

Taegeuk Sam Jang (3) representerar symbolen Ra, som betyder het och klar. Taeguk Sam Jang uttrycker elevens nit och passion för träningen. 

Taegeuk Sah Jang (4) representerar symbolen Jin, vilket betyder åska. Det står för kraft och värdighet. 

Taegeuk Oh Jang (5) representerar symbolen Seon, vinden. Taeguk Oh Jang uttrycker såväl vindens kraft och styrka som dess stillhet och svaghet. 

Taegeuk Yuk Jang (6) representerar symbolen Gam, vilket betyder vatten. Det står för ständigt flöde och mjukhet. 

Taegeuk Chil Jang (7) representerar symbolen Gan, som betyder berg. Taeguk Chil Jang står för tyngd, stabilitet och beslutsamhet. 

Taegeuk Pal Jang (8) representerar symbolen Gon, som står för jorden. Det representerar grunden, roten samtidigt som början av slutet. Jacob i sitt första SM som elit.
 
Sparring, Kyorugi
Sparringmomentet finns med i graderingen väldigt tidigt i graderna. Först börjar vi med sk stegsparring, där man visar upp sitt fotarbete och simulerar sparkar med steg eller knäuppdrag. Efter det introducerar vi viss kontakt med tex axelsparring där det gäller att attackera och skydda varandras axlar med handen. 

Första sparkarna kommer i den så kallade lightsparringen. Där sparkar vi med ca 1/4 av kraften för att markera träff. Här är det viktigt att man förstår skillnaden mellan fullkontakt och kontrollerad kontakt och därför väntar vi någon termin med att ha lightsparring som graderingskrav. 

Ganska snart är eleverna redo för sparring med väst och skydd. Kontakten blir mer markerad och nu är det viktigt med poänggivande sparkar. I början finns poängsparring med som semisparring, där man turas om att attackera och försvara (kontra). Allra sist (rödbältesnivå) kommer fri sparring med som graderingskrav och då är det viktigt att man visar på varierade tekniker och såväl attackerar som försvarar.
Kross, Kyukpa
Emma krossar med Yop chagi (sidspark) för gradering till 3 Gup.
Krossar är ett relativt utbrett sätt att demonstrera styrka och skicklighet inom ett flertal kampsporter. Inom Taekwondon krossar man främst vid uppvisningar och graderingar. Krossar gör man vanligen med händer, fötter, knän och armbågar. För att en kross ska bli lyckad krävs förstås kraft, men om tekniken utförs slarvigt eller felaktigt hjälper inte alltid kraften. Dessutom ökar skaderisken betänkligt vid felaktiga teknikutföranden. 

Hos Trosa Taekwondo kommer första krossen vid gradering till det gröna bältet, 8 Gup. Det är en framsparkskross (ap chagi) och därefter ökar svårighetsgraden. När man når avancerad grad (4 Gup, eller rött bälte) börjar kombinationskrossarna. Då utförs flera krossar efter varandra i en serie. Detta kräver att man snabbt kan fokusera efter varje kross och gå vidare i serien. Alla svartbältesserier innehåller hoppande och snurrande tekniker både med händer och fötter.

Även våra barn krossar vid grönt bälte och speciellt handkrossarna kan vara svåra om inte utförandet är 100% riktigt.